Leif Strandberg - Miljön /Artefacter


Det tomma rummet. Hur blir vi ett med ett rum.? Att det tilltalar.

Yttre och inre rum. Finns det ett yttre och inre. Människan i rummet ar en enhet. Det ar en metodisk variant som visar på. Det ar relationen som ar det viktiga.

Ska vi vuxna fundera över hur vi möblerar rummen? (Leif) Finns det ngn värld som är bättre an den andra? Att skapa rumliga vanor. Hur tar jag plats i rummet? Hur får jag röra i rummet? Låt oss börja där vi ar. Det finns manga som säger att de inte har bra miljöer. Och miljöerna kan se olika/lika ut men de värderas. "Rum som är bäst" Interaktionen ar det som ar viktigast. Rum ska inte vara tråkiga. Riktningen att skapa dessa rum. Vi ar ju pedagoger vi vill lära barnen men glömmer ofta att ta med barnen. Risken ar att det blir en extreme home makeover. Hur ska barnen kunna leva i ett rum som de inte vet hur de ska förhålla sig till. Vi vill kanske överaska. Men hur tar barnen plats.

Vi har idéer om hur barns relation till barns relation till rummen.  Det finns risk att det bara bli en aktivitet. Skapa en plats där vi och barnen resonerar. Var ska ni sitta när ni samtalar? En cirkel har en idé om hur man samtalar. Finns historik redan sedan indianerna och samerna. Mattan, den runda mattan isig blir en helig plats. De viktiga i flocken ska sitta bäst. Detta tillfälle var ett tillfälle att få igång. Rumsliga kulturella artefakter. Det är lätt att vi gör om i miljön utan att diskutera vilka värden vi vill ska råda. Vad är det för uppdrag vi har? Vad är det för värde vi vill understödja? Vilka rumliga miljöer behöver vi skapa för att understödja.

När vuxna har bestämt sig för att bjuda på artefacter. Att skapa mystik. Att skapa frågor. Att skapa sammanhang.  Luften-himlens-ängelns artefact. Markera för barnen att det är något på gång. (Korridorer som skulle få innehåll, eld, luft, jord och vatten) Nya rum skapar nya möjligheter att undersöka. Lära en häxa att läsa. Ängeln som inte kunde tala. Att barnen få .

Att arbeta med ett rum. De vuxna hade innan de började jobba bestämt vad barnen skulle lära sig i utrymmet. Vi skapar ett rum för språk. Jag som person kan vara artefacter för att sätta igång. Barn väntar ofta på signaler när saker och ting är tillåtna.


Hur introducerar man ett projekt?

Barnens rörelseutrymme, begränsar vi det? Bara miljön hjälper inte det krävs en närvarande pedagog. Att vara människa och kommunicera. Att vi glömmer att kommunicera med barnen för att de är barn. En viktig sak är att hjälpa barnen att skapar rumsliga vanor.

Artefackter är starka saker. Att skapa rumliga vanor.

Vi pratar om olika språk. Vi pratar mycket, intervjua, men risken är inte att vi är så mångfaldiga. Man blir lätt låst med en form. Det finns olika kulturer på olika förskolor.

*Artefacten sommaruppgift - vad vill vi att det ska stå för?

Artefacten att ta på sig rekvisita för att skapa en stämning... vid sagoberättande (eller sagolåda)


Vad blir ateljeristans roll att skapa artefacterna?


Barns och pedagogers rumsliga vanor.

Barnens vetenskapande vanor.  Det är en djup fråga. Det finns många olika sätt att delta. Som pedagog har man som uppgift att fokusera på vad kan vara intressant att titta på just nu. Att titta på sin miljö, vad kan man göra här? Att bjuda på en artefact. Vad finns bakom det som är? Hela världen finns där. Hur kan vi hjälpa barnen med sinnerliga vanor? Varje plats har en historia. Det är en träningssak. Mångfalden är viktigast. Denna plats är för mig och jag kan ta plats. Att inte iordningsställa till en måndag och barnens utrymme till delaktighet.

Scen är en prototyp för att kunna ta plats. Intressant beståndsdel till att ta plats. Den övningen är guld värd. Man blir kulturskapare  - Vad är det för övningsområde för människorna? Vår trappa på stora torget? - Vad vill vi ska ske där? Vilka artefacter behöver vi tillsätta?

Hjärnan behöver möta (artefacter) fantasi för att få studs - mot en större värld. När man har en kropp av erfarenheter kan man föra det inre samtalet. Men som barn behöver man samla på sig.

Att våga bjuda på saker så att ngt kan utmanas. Att alltid vara i ett rum som inte är spännande skapar en bild av att världen är fattig och tråkig.  Världen blir mer spännande. Att hitta tajmning. Att ta plats i ett rum. Viktigt att se att det finns många olika sätt.

Ateljerista = regissör - att ha tajmning


Att barnen får hålla på, att få vrida och vända. Man repeterar inte, utan man hitta nya dörrar och nya lager.

Ordet stad är en artefact. Staden är det som händer genom att bygga en stad en hel termin. Det är inte lättare eller svårare än ngt annat. Den finns huvudet högre. Jag går in i ordet och börja skapa. Barnen skapar lek av det som de går in i. Barnen behöver artefacter för att kunna leka. Att leka stad för att kunna förstå vad en stad är. Barn leker när de behöver få fatt i djupare tankar. I leken kan jag avancera mer än vad jag egentligen är. Man kan låna kompetens av sig själv. Leken som metod.

Att skapa sig en vana av artefacter. Man gör innan man vet och förstår och kan. Vikten att vi lär av varandra. Copyright debatten. Att lära sig om människor som lär sig. Vad kan jag bidra med? Vem har rätten till lärande? Det slutar aldrig med kopia utan man gör om det till sitt eget.

Förskolan är en plats där man får plats och där man tar plats.

Den vuxna agerande är en av de artefacter som finns på förskolan.  
Vet du - kan du - förstår det här? Dagens bedömningssystem. Att bygga staden skapar barnens kunskaper.

Risken med reggio...  Rummet, platsen, organisation, systemet får inte ta över. Det måste vara kommunikativt. 
Barn är kulturskapare. Viktigt att barn få ta tag i det som är sitt. Reggio håller på och håller på.

Vi lever i ett samhälle som är vår värld. Barn som lever sin verklighet. Barn kommer från olika sammanhang, olika sammanhang. Vi vill att barnen ska ta plats i sina rum. Det finns en verklig värld men genom dramatisering skapar barnen andra erfarenheter.


DEN DIGITALA VÄRLDEN - Palle Thorsson

Man kan använda en ordbok för att definiera eller ta allas uppfattning. Det är olika sätt att se på kunskap

Vad är SAKER?

Kungliga konsthögskolan. KTH arkitektur - dataspel. Vad kan data spel vara? Vad händer om man tanker arkitektur i dataspel. Vad händer?
Fenomen

Piratbyrån. Vänner sitter i en rättsal. Vet inte om jag vill kalla mig konstnär. Obekväm om konstnärsrollen. Strävar inte den längre. Att vara konstnär har förändrats. Allt har förändrats.  Gränserna har upplöst. Det som har varit självklart håller på att upplösas.
Vad är konst. Njuggs verk? Kulturministern sa att det inte var konst. Vilka gränser har konst? En allmän moral eller konstnärlig frihet. Var går gränser? Var går gränsen för ateljeristan som ska vara en mellanroll för klichéer. Resurserna är inte oändliga. Har sökt meningsstrukturer. Att hitta nya strategier. Konsten blev en personlig kamp - att skapa mening. Det handlar om vad skolan är för projekt?  Vad ger skolan för möjligheter? Ett glapp mellan mig och skola. Kamp mellan två ytterligare.

Kaos - frihet - kontroll - regler - fascism    X 


Allt finns inom skolan. Vikten att ställa frågor.  Att ställa frågor med magen - att våga.

Kunskap kan vara ett frågetecken som är färdigt eller en process som det händer hela tiden.

Data spel är design. Det är marknad. Det måste finnas regler. Hur förhåller man sig till det som man redan vet? I förhållande till det man vet. För att få syn på det nya. Genom att tänka om kan man få nya saker.

Kungliga konsthögskolan kändes trång.  Kändes föråldrats. Skapade en du Torsson Bernstrup. Skulle rikta oss utanför skolan. Mot strukturer som våld.....
Blev borttaget. Flyttade projektet till en annan server. Maktfördelning? Vad har vi för rättigheter av internet som medier? Användare eller de som äger servern? Det som vi gör på internet ska inte värderas. De grundläggande förutsättningar för internet håller på att förändras. Det håller på att ske en extrem förändring. Det påverkar kunskapsförmedling. Inget är självklart. Långt perspektiv hur kunskap förändras i förhållande till verktygen förändras.

Varför world of warcraft? Varför känner man till detta? Kunskapsprocesser, liv. Det digitala rummet, det blir verklighet. Man blir indragen. Man spenderar mkt tid. Tillverkarna har tänkt mkt hur besökarna ska stanna kvar i spelet. Mellanrummet mellan det som är för enkelt och det som är för svårt. Idén om beroende som något som negativt. Medan det kan vara starkt att vara beroende. Datorn kan simulera saker. Simulationerna blir mer komplicerade. Facebook är en simulation av sociala nätverk. Datorer kommer att kunna göra allt. Om 20 år kommer datorer att vara lika intelligenta som människor. Datorerna kommer att bli mindre och mindre. Så fort vi får teknik vill vi kommunicera med varandra. E-mail. Mellan mänsklig kommunikation. Det finns ingen skillnad det är en process. Man kan inte tänka moraliskt kring det. Det skapar mänskliga relationer. De skapar tillsammans. Värdet av den mänskliga kontakten. Det kommer inte vara någon skillnad mellan människan och datorn.

Finns det någon skillnad mellan det inre och ett yttre. Vi blir till i det vi möter. Vi blir till i alla sammanhang. Vi skapas. Mängden av rolltagande..


En deltagarkultur istället för mottagarkultur.


Är det bra att alla finns på facebook. Det är amerikanska företag som tjärnar pengar
Är det bra att alla använder google?
Tror att vi behöver vara kritiska till. Det kräver mycket av oss. Hur förhåller vi oss till tid? Vi delar tid. De kommersiella krafterna. Vem bestämmer sitt beroende? Från beroende till missbruk.. Man vill inte såra. Språklighet. När normen är att alla spela kan man inte kalla det missbruk. Det blir ett normaltillstånd. Språkbruket håller på att förändras.

Begreppet BEROENDE

Demokratiseringsprocess. Makten finns i våra egna händer. Skapar en konflikt med konventions bärare som samhälle och kyrka. Det synliggör låsningar. Det handlar om strukturer. Vi blir våra egna lärare, tex blogg - författare/. Det skapar problem om makt. Det är bra det handlar om demokratisering.

Doom - Det uppstod en kultur på nätet. Om modding. Man gjorde banor på nätet. Det förlängde livslängden. Det sociala har stor betydelse.

YouTube Meltown. Mötet mellan det som anses fint (museum) och det som är fullt (dataspel)

Vad finns det för sanningar bakom dataspelen?
Det görs ett spelprojekt om gamla testamentet. Kyrkan står bakom detta. Varför våld? Gamla testamentet var våldsamt.

Transformationen förstärk med digitala verktyg. Tex photoshop har lager. Möjlighet att vi får kontroll vi kan skapa nya betydelser av gammalt material. Lager som byts ut och förändras
Vad som är original eller kopia är svårt att veta. Modifiering skapar nya möjligheter. Att lagga. Vi lever i en gråzon av artefacter.


Det bärande är en social och kollektiv process. Det uppstår kunskap. Vad händer om Bush och Blair får sjunga en kärlekssång om kriget i Irak.


Vissa filmer får inte öppnas då bryter man mot upphovsrätten. Open scurce är motsatsen. Rätten att titta, utveckla och vidare utveckla för att skicka vidare till andra - en kunskaps loop

*Genom deltagande kan man skapa ett bättre samhälle där man själv är medskapande

Wikipedia - kunskap utopi. Att få tillgång till allas samlade kunskap. Skapa community.

Det nya rummet förändrar vårt sätt att vara. Modernitet. Blogg, tagg,
Bloggen ifrågasätter mediaflödet. Förändring av våra roller. Hur skapas mening på ett nytt sätt. Vem har ordet i vårt samhälle? Nätverket kan undkomma de hierarkiska strukturer som tidigare varit. Man kan röra sig icke hierarkiskt.

 Spagettiröran. Remixkultur

Pelle är emot upphovsrätten

Blicken har förändrats. Pippi Långstrump har blivit sexuell. Ville visa barns utsatthet.

Vad är det att vara konstnär? Vad ger det rummet? Konsten kring Pippi fick inte kallas konst. Att driva idén om vad konstnär är

Att driva idén om vad ateljerista är? Vad kan en ateljerista vara?

Skolan kommer inte att finnas kvar om 10 år. Kunskap är en färskvara. En bok är inaktuell redan när den kommer i tryck. Kunskapen fördubblas vart 18 mån.

Är skolan en förvaring inför vuxenlivet???  Vart skulle barnen annars vara?  Skolan som en social plats? Eller plats för förvaring(makt) när föräldrarna jobbar.
Vad händer med vuxen


Värdet av PLATS


Människa blir människa när man möter andra människor. Lek är viktigt.

Pirate Bay - handla om att leka. Att bryta av oss själva eller andra. Jobbar mot upphovsrätten.  Tvinas att bli analog eftersom man måste åka till rättegång. Vilka möjligheter som ska finnas på nätet. Palle jämför med google.  Vem är skurk? Den som tillhandahåller pirate bay, den som laddar ner eller den som har upphovsrätten?  Alla är skurkar. Frågan är vem som skurkar vem? Det uppstår nya affärsmodeller hela tiden. Konstnären kommer alltid att hamna i kläm. Det är en konstnärs roll att vara i kläm.


Hur ska man jobba med barnen? 
 Gå in i barnens spel. Försök förstå.!

www.palletorsson.com


Koncentrerade kursledare


Musik

Hur ska en fungerande miljö för musiken se ut?

Är instrumenten inlåsta? Finns det vardagsmusik?


Föreläsare Andrea (Ebbas man)Vad är musik?

(Alla får fundera individuellt för att sedan få del av allas gemensamma tankar)Sinnesstämningar,                                           möten mellan människor,

värme, obehag,                                                  Rytmer, rörelse,

toner, noter, ljudmönster                                 Teknik,

Ensamhet                                                           Processer

Ljud                                                                      Tempo

Upplevelser                                                        Uttryck och intryck

Estetiska ordnande                                          Spel mellan ljud och tystnad

Pauser                                                                 Matematik

Glädje                                                                  Kommunikation

Sammanhang                                                    Minnesbärare

Förstärka och förvränga                                   Upprepningar

Stämmor - kontraster                                       Artefactor

Instrument                                                          Röstlägen

Liv                                                                         Språk                         

System                                                                Forskande

Irriterande                                                           Berörande

Vibrationer                                                          Vardagsmusik

Uttrycksbart                                                        Inspelbart
Historik: Det finns många olika teorier

Musikens historia är från början att skrämma bort det som var farligt

För att sedan blir sammanhållande för människorna

Musiken föddes samtidigt med rösten

Man använder rösten på olika sätt om man vill ropa på någon.

Vid korta frågor går den naturliga sats melodin uppåt

Liv och musik kom tillsammans. Hjärtat som börjar slå...

Oavsett teori är musiken nära människan, det är en demokratisk konst

Man blandar ihop den naturliga musiken(tal)

Det som inte är helt demokratiskt är teoretisk musik

(tekniken) Detta ställer till det eftersom det krävs kunskaper. Därför blir den inte helt demokratisk.

Musiken är mycket kopplad till matematik, takt, känsla, harmoni


Musikens uppbyggnad!

Varför räknar man till tre på förskolan? Det finns få takter på tre... Det måste vara utifrån klara, färdiga, gå!

Räkna till 4 istället. Nästan all musik består av fyra. Vi har lättare att ta för oss denna takt. 

Denna lätta rytm eller den svåra rytmen som gör att vi går vilse.

¾ takt vill kyrkan ha efter den religiösa musiken som spelas i kyrkan, baserad på fadern, sonen, heliga anden.

Pytagoras har räknat ut dagens musik utifrån harmoni. Han använder sig av myterna. Han kom på hela vårt notsystem som det ser ut idag. Vad är ett harmoniskt ljud? Vad är ett icke harmoniskt ljud? Varje ton består av ton men också harmonier.

Harmonikerna fungera så att när du trycker ner en ton, så hör du alla andra toner också. Iljudet finns dur harmoni. Dur gör dig glad, moll gör dig ledsen. Upplevelserna av ljudet har med vibrationer att göra. Många låtar spelas i moll, det blir mer dramatiken.

Leta efter musikteorier i Wikipedia.

Bach strukturerade upp ännu mer. Pytagoras var för matematisk.Vad består musiken av?

Känslor              Toner                 Noter                 Slingor               Rytmer


Uppgift till grupperna:

Gå in i ett utforskande av ljud:

Skapa egna ljudbilder

Skapa pauser - mellanrum

Gå ut på stan som tilltalar er

Gå in lyssna på associationer.

Gör en teckning hur man kan bygga upp ett stycke.

Hur kan man överföra detta till instrument?

Att verkligen lyssna - att transformera.

Vilket instrument passar?

Förstärka? Förvränga en känsla.

Både med struktur att jobba med det invanda och att jobba mot det invanda.
 


Hur kan en ateljeristas dröm förskola se ut?! 

MåleriHur går det med ert måleri?

Något att tänka på!


Layout - dokumentation

2009-01-21


Layout och dokumentation.

Presentationer av Johanna Gagner
Att tänka på:

Vad - Hur - Var -  Vem

Vad ska man se och förstå

Hur ska man se och förstå det?

Var ska den visas? Vilka utrymmen

Vem ska titta? Vem är mottagaren?

Vem berättar? Är det pedagogen, eleverna?


Fokus

Välj berättar perspektiv

Berätta enkelt - det är svårast

Vad vill jag ha fram?

Välj ut, skala av

Effekter när de förstärker (när passar effekterna in?

Vi har alla olika sätt att presentera på . Det är alltid berikande att se hur någon annan gör och tänker


Underlättar förståelse

Sammanhanget

Läsbarhet( vilka färger väljer jag som bakgrund, typsnitt, bilder)

Låt bilden tala( fakta, process, poesi)

Typsnitt uttrycker mer än texten

Placering - disponera yta        symmetri  -  harmoni, elegans

                                                     Asymmetri - dynamiskt spännande

                                                     Kontraster - intensitet


Enkla tips för fotografering

Grundtips

Ta många bilder (övning, ngn blir bra)

Håll kameran stadigt

Tänk på bakgrunden

Fundera över vad du vill berätta, se till att det händer ngt i bilden

Våga upptäcka och se världen i nya vinklar


Närhet skapar kontakt

Gå nära ditt objekt

Låt motivet fylla upp hela bilden

Använd zoom

Beskär - ta bort det onödiga - behåll det viktiga


Välj format - stående eller liggande

Vertikalt format för höga objekt

Horisontellt skapar rörelse

Kvadrat skapar stillhet

Ljus intressanta effekter - experimentera med sido-, med motljus, skugga mm

Skapa djup i din bild genom att leka med skärpan. Skapa fixpunkter för ögat

Komposition och tredjedelsregeln- fylla bilden med 2/3, det skapar intresse tex en solnedgång

Riktning och rörelse - skapar linjer i bilden - vad händer

Ta annorlunda och oväntade bilder

Montering & visning - hur sätter jag ihop en rörelse i stillbild.  Tema i tre-serier

Och tusen andra trix:

Grodperspektiv. Subjektiv. Objektiv. Gyllene snitt. Fakta. Prosa. Poesi

Ta bilder... Undersök/lek. Varför blir vissa bilder bra!!!!


Kameran är ett verktyg för att LYSSNA
VISUELL KOMMUNIKATION  format + text + BILD

Karin Gandini - Grafisk formgivare

Det finns inte så mkt som är rätt och fel. Det är personligt med estetiken.

Man kan träna mkt på att skala med att välja ut färre element. Kill your darling.

Lär mig hela tiden. Tänka att ni vill berätta om er verksamhet men hämta frpn andra sammanhang.,

Var öppna för att ta idéer från saker ni ha omkring er, tex restaurangers menyer


Träna att berätta i bildserier, berättar teknik som är bra att öva

Samman höjd men olika bredd i en berättar serie. Att väva in teckningar i en bildsvit. Berätta med bilder. Ta en vägg i ateljen eller tamburerna och visar på korta bildserier. En bildtext som har knorr på. TEx titeln ska uttrycka något som fängar min blick. Inte vi jobbar med lera utan använd barnens uttryck eller bara låta bilderna tala. Utgå från ett mått - viktigt att serien inte hoppar. Lite luft mellan gör mycket.

Att skala av bakgrunden - gå ut och fota ut, spec barnens alster. Ta bilderna utomhus - inomhus ger ett gult sken. Ta bort information som inte är relevant.

Att kombinera bilder och teckningar, gärna varvat.

Prova andra sätt att ta olika bilder. Våga vänta en stund.

Gå nära. Nära bilder skapar närhet och relationer.

Idébilder - man vill berätta om en dag. Ta en detaljbild istället för det självklara. (en mugg) Tex  vid en utflykt.

Det måste bli en spänning - dramatik.

Blixt + långexponeringstid skapar rörelse. De bilder som man tycker är misslyckade kan användas. Det finns händelser. Nära håll - långt håll. Detaljer kontra överblick.

Testa färg kontra svartvita bilder eller sepia. Jämför. Det ska förhöja budskapet inte förta!

Tänka om vilka bakgrunder man väljer - kommer budskapet fram?

Barnen tar bilder på varandra. De andra barnen får beskriva detta barn på sitt sätt.


Första informationen - omslag till en skrift

Att disponera sin yta - liten yta-

Vilka är vi? Datum? Vad vill vi berätta?

Stora bokstäver - Glada färger

Blickar som tittar

(halvnakna kvinnor)

Vad fångas vi av? Tidningar... böcker...

Vi blir lätt lurade.

Innehållet stämmer inte alltid med första framställande.

Omslag till en skrift

Håll det enkelt

En bild som säger mycket

Våga har mycket vitt - det blir luftigt!

Våga låta den första bilden vara luftig och tydlig i en dokumentation som sätts upp med flera sidor.

Typsnitt som är fet och kraftfullt.


    

Papper:

Enkel inbjudan till vernissage

Använd en av barnens bilder eller tagna foton. Skriv text (sparsamt). Skriv in två gånger.

Kopiera och beskär

•·         Glättat

•·         Matt papper

•·         Färgat papper

•·         Special papper

Papper och känsla

•·         Att koppla bort innehållet och bara titta på layout-bakgrund

•·         Skulle det här vara kul att vara som bakgrund?

•·         Att kunna ha ett urval av papper o material, spendelux
Att tänka om dokumentationsrummet??? Att tänka ett system

Göra i ordning dokumentationsrummet


Fördjupat material till en ateljé för dokumentation av barnens projekt

A4 vitt                minst 100g - 160g

A4 färg               100-160 g

A4                        kartong ej att kopiera

A3 vitt                minst 100g - 160g

A3 färg               100-160 g

A3                        kartong ej att kopiera


Ritpapper beställ svenskt papper = transparant

Gör en arkivpärm av bra dokumentationer (skriv ner kort beskrivning för att underlätta för varandra)

En låda med inspiration, som man kan plocka på sig

PiffaLådan- gem, snören, glitterlim, tapetmönster


Hur fyller man på papper:

Svenskt papper

Papirus (man kan beställa pappersprover)

Tryckerier och kopieringsställen

Föräldrar - be om bra papper (föräldrar vet inte vad vi vill ha)

Olika strukturer och färger


Att jobba mellan A4 och A3. Att förvandla mellan olika format. Att göra ett litet häfte av en större dokumentation. Se bild på pappersformat. De olika storlekarna står i relation till varandra.

Kom fram till en grund. Hitta en struktur. Vad vill man berätta? Tänk enkelt. Ha en skyddande framsida

Var tog våra dokumentationer vägen? De häften som vi förut gjorde????

Presentation av Trollet hela

Presentation av Trollet huset med avdelningarna. Vad ska vi berätta?

Hitta en grund mall. Något som vi tycker om.

Ett sätt att göra affischer

Ett sätt att göra skrifter

Power point - undvik texten, blir ofta för mycket att ta in

Stödlinjer

Om man ska göra en skrift är det viktigt med luft. En ram.

Att ha osynliglinje. Att hitta en riktning.

talar istället. Om man vill ha text, använd utdrag ur text.

Det finns ett osynligt rutnät som stöd. Hur bjuder man in föräldrar att läsa?

Bättre att det finns häften som man kan ta ner och läsa mer om projektet.

Illustrera helst med alster som barnen har gjort.

Viktigt att det blir personligt. Använd symbolbilder.

Mycket text använd 2 spalter.

Bilder i block, där bilderna står i relation till varandra(se bild) Viktigt med mellanrum


Typsnitt

Typsnitt är som en bild. Vissa fungerar inte alls. Stämmer typsnittet med budskapet?

Här finns det regler. Annars blir det inte läsbart.

•·         Antikva - med klackar

•·         Sanserif - utan klackar

Olika typsnitt i dokumentationer på löpande text och rubriker.


Utseendet

Håller sig till samma familj t ex Familjen Garamond (löptext)  och Arial(rubriker)

regular

Bold

Semibold

Italic

Semibold italic

VERSALER

Använd familjens olikhet att växla mellan de olika valen.

Viktigt att hitta en röd tråd - Att hålla sig till samma typsnitt.


Att göra mallar för veckobrev, månadsblad, eller vägg dokumentationer, med stödlinjer, för att underlätta det pedagogiska arbetet.  Dessa mallar kan ligga på varje dator för att kunna användas och sparas om för varje avdelnings användande. Skulle detta vara något för oss?


Hur rationalitet och fantasi ska kunna samarbeta och kommunicera?

Vad är jag vill kommunicera till alla?

Att hitta en dynamik i berättelser. Att se det som en filmsekvens. Nu har barnen gjort något som behöver kommunicera till ngn, hur får jag fram det i text och bild? Den estetiska kvalitén på förskolan måste alla ateljeristan ta ansvar för.

Varje vägg har en kvalitet. Det är viktigt att samarbeta. Tänk igenom vad ska vi ha för bilder. Det är viktigt att ateljeristan ser till att den pedagogiska dokumentationen är estisk.

Att ha en pågående dokumentationsvägg. Men att


Program att rekommendera:

Publisher

Power point


Granit

Mattons/Svanström

Ordning & reda

Tips på material som förändrar arbetet med dokumentationer

power strips

gem - runda, färgade, stora och små

häftklamrar i färg

klämmor

Permanent lim

Icke permanent(refill)Svanström

Lim spray - Spray Mount 3M


Karin Gandini kommenterar visa layout-material(efter ett eget arbetspass)

Med omsorg lägga text på bilder. Hellre jobba bild + text som separat.

Inte använda textens färg röd, rosa, orange. Färgen i sig blir för skrikig. Ögat orkar inte läsa!

Att jobba med att jämföra olika sätt att jobba med layout.  

Loggan kan vara mindre. Innehållet ska visas som viktigast. Vad är det man vill förmedla?

Alltid tänka luft kring dokumentationer.... Risken är det känns som det kvävs. Att hämta andan i bilden.

Värdet att presentera barnens arbete... på olika sätt.

Att jobba med kontraster - att invertera(förändra tvärtom)

Om man har många bilder - lämna en lucka tom.

Skippar ramar, det stoppar upp.

Större kontraster mellan rubrik och underrubrikerHur sprider vi Ljuset vidare i folderform?


Återkoppling - dans

Tillfälle 4 2009-01-20

Återkoppling till tillfälle 3 - dans


Gruppen redovisar genom att sätta upp bilder på en lång remsa genom hela rummet.
Olika rörelser och olika uttryck. Tillsammans med musik får alla gå runt och uppleva igen.
Gruppen ville göra en redovisning utan ord. Att uppleva!
Hur såg kontexten ut? Hur har ni skapat situationen? Varför?
Hur ställde jag frågan till barnen?

På vilket sätt gick ni tillväga? Vad hände?
Vad var det som var svårt? Vad fungerade bra?

Hur kan man göra ett projekt av det ni sett?
Hur kan en projekttanke födas

Vad var barnen intresserade av?
Analysera det barnen gör!     

Barnen säger och gör något men många pedagoger ser inte barnens ord o
ch görande som värdefullt  -  
Att försöka vara nyfikna på det som barnen var nyfikna på


Dokumentation: Att använda värdet av att kommunicera.

Utifrån rörelseremsan

Att skriva snyggt för hand.

Att använda fönstrets möjlighet där ljuset ger en möjlighet till djup i bilden.

Att ha en hövlighet och respektfullhet fast man känner att man tycker olika.

Att uttrycka sin olikhet med respekt för den andra individen, men basera på teorier, tex det kommunikativa och layout mässiga.


Hur hjälper vi oss att hjälpa tillsammans? Att reflektera tillsammans och att delge varandra

Ni måste avgöra om hur ni vill ha samtalet med de övriga.


Vad gör man i ateljén när inte ateljeristan där? Att uttrycka sig på olika sätt.

Att jobba med bild och rörelse kräver att få rita rörelse direkt efteråt. Det kan vara svårt att komma ihåg känslan i rörelse. Barnen hade dansat mycket och känner till språket rörelse/dans. Ett värde att kunna olika språk. Att pedagogen var med barnen och dansade/rörelse. Det fanns en vana i denna grupp. Att göra medvetna val. En spännande frågeställning. När ska man vara med som vuxen? Hur fria i rörelse hade vi blivit om Anna Vnuk hade varit med i våra rörelser. Om att inte vara med som vuxen kräver att det finns en närvarande vuxen. Ett lugn och en bekräftelse. 

Varje situation är unik. Vilka referenserfarenheter finns i gruppen/hos individen. Finns det ett prövande barn - pedagog ihop? Vilken närvaro finns från pedagogens sida. Hur är kontexten? Vad råder i gruppen. Varför är barnen så fokuserade? Vad är det som bidra till att det fungerar?

Hur hittar man en balans

Hur utforskar barnen denna uppgift? Utifrån det kan man utmana barnen? Att lyssna med kroppen! Hur utforskar barnen med kroppen?

När i pedagogrollen förminskar vi barnen istället för att få barnen att växa?


Att som pedagog inta den lyssnande rollen!

•·         att lyssna med ögonen,

•·         att lyssna med kroppen

•·          - inte bara med öronen


Att vara en positiv ledare! Att låta barnen vara producent inte bara konsument.Vilket lärande fick ni ut av visa filmerna för varandra?

Att göra många gånger - Återupprepa

Att se samma film flera gånger - Återbesöka

När går man in - Ledarskapet

Sammanhanget - kontexten

Rum i rummet - Gränser

Att ta ut moment - att backa

Att ge olika impulser - plocka ut begrepp

Att ge starka eller svaga impulser? - vilket skeende?


Ann-Sofie visade utifrån sin film

Om man ska dansa utifrån olika länder. Skapa en situation.
Lades ut ett papper på golvet i rörelse rummet

När barnen ser det vita pappret börjar barnen att dansa.
Då bestämde Ann-Sofi att köra på det. Barnen hade skapat prinsess kronor.
De börjar glida över pappret (musiken bidrar till en stämning) Barnen blev isprinsessor.

Nästa steg att rita kartor på pappret. Barnen danser helt andra danser mellan länderna.
Deras erfarenheter av att dans ser olika ut i olika kulturer. Musikens skiftningar skapar olika rörelser.

Barnen går in i olika roller.

Att våga säga "att jag vet inte", det tänkte jag inte på. Det är modigt. Man kan inte ha svar på allt.

Hur skulle man kunna utmana vidare? Hur kan man pröva sig fram? Vi är så relationella.

Att begränsa - att förändra/märkvärdiggöra en plats.

Vilken kontext fanns? Rörelse rum. Det signaler rörelse. Pappret blir ett rum i rummet.

Flickornas erfarenheter finns i bilden.

Vilka relationer skulle skapas om det kom in andra barn i rummet/teckningen.

Hur använder de pappret?

Hur använder de varandra

Inspireras de av varandra?

Använder de ljuden de skapar?


Vad är det barnen gör?

Basen att alltid ställa sig frågor? Vad gör barnen?
Om man ställer sig frågor innan man dokumenterar, innebär inte alltid att man vet hur man ska gå vidare,
att förstå barnens utforskande...

Vi släpper ofta dokumentationerna alldeles för fort. 
Man kan behöva observera och göra om många gånger innan man får fatt i vad är det barnen utforskar?


Bubbeldans!

Barnen utforskar såpbubblor utifrån ett projekt om vind. Deras rörelse - utmaning från pedagog. Hur är en såpbubbla som hänger upp och ner, spricker, flyger. Utan musik - med vald musik.

Att få till en koreografi - utifrån några ord. Spricker - hänger - flyger! Hur gör man en rörelse kring hur en bubbla hänger.  Vad har barnen fastnat för? Hur skulle man kunna gå vidare i en utforskande kring bubblor och rörelse? Att göra en dans med bubblor.

Att skala av.... Att dansa att man tar en bubbla utan att den spricker. Att backa i dokumentationen istället för att gå framåt.

Härma bubblans rörelse...

Raket åkning!

Att dansa tyngdlöshet, att dansa spetsen på rymdraketen, att bli en raket, att dansa ljudet när .

Att vara en observatör. Att ta vara på stunden...

Att ta vara på de olika positionerna, att ge impulser - dansa långsamt, dansa snabbt, varierat, dansa väldigt långsamt, axlarnas dans - skapa en positiv stämning


Att filma göra att man kan reflektera över sin egen pedagogroll i; sinnestämningar, röstlägen, kontexter, personliga relationer, musikaliska val, val av input


Att barnen kan se rörelser i bilder. Att en platt bild kan skapa vilja att vilja röra sig.

Dans, rörelse och ljud som naturlig del av projekt. Vi skulle kunna plocka ut något och jobba vidare med en månad. Att välja rätt instrument för att skapa rätt ljud för att kunna lyfta.

Att ge barnen 3 olika impulser som man kan fokusera vidare på. Det är lätt att barnen fastnar i en rörelse, ljud, ett ritande - hur vidgar vi barnens möjlighet att få göra/vara på många olika sätt.


Hur upplevde barnen? Vad säger de? Vad tänker barnen? Utifrån de tankarna hur går man vidare?

Risken är att barnen utsätts för förmåga stimuli, vilket gör att det inte sker ett utforskande. - Skala av.

En del i pedagogrollen är att reflektera - att våga reflektera och utmana själv. Vad var det som hände? Hur upplevde barnen det?

Vad är dans? Vilka begrepp använder barnen? Kan man vidga begreppet?

Dans? - Drama? - Rörelse?  Fri dans/styrd dans?


Gör i ordning en kontext. Hur löser barnen din utmaning? Inte om utan, på vilka sätt! Ge förslag på olika situationer. Träna på att ge alternativ. Varför?

Det är inte förhandlingsbart att inte vara nyfikna på barnen.


Dans 081124 ...

 

Ateljeristautb. 081124

 "Få fatt på dansens själ" (Annika Å-P)


Anna Wnuk- koreograf, dansare med dansen som scenkonst.

AW berättade om en upplevels med Maria Elena, kubansk dansare som lett kurser för föräldrar och barn mm. I Stockholm.  Vuxna dansar med barnen i mitten - barnen hakar på.

Dansa själv  få jobba med sin kropp. Sverige finns mycket dans men inte lika vanligt med fri dans, improvisationsdans.

 Muskelminne, bildminne, olika sätt att minnas det vi är med om.Vi började med att Gå- stå- röra sig framåt-bakåt. Inte så mycket armar. Övade sedan olika former som cirkel....kändes lättare att koncentrera sig. Göra olika stora o så små som möjligt.

Sitt-ligg- stå- på stället. Musik till

Cirklar med hela kroppen, pyttesmå och vida, stora.

Fyrkanter- stora, små, snabba, långsamma mm.

 Stå, röra lite på överkroppen, torso, framåt bakåt.


Musik eller ingen musik styrande eller komplement? I dans är materialet min kropp,( jag) och det vi gör, Jämför pensel, kolet, leran.

Gestalta med kroppen, bokstavera ett ord. Presentera 4 i taget med olika musik till. Sedan i grupper om 10. Dansa sitt ord.


Sammanfattnig- olika begrepp.

Tempo, sekvenser, dynamik, staccato, legato.

Ingång- komma ur- gå vidare- flow.

Gå emellan olika språk/ uttryck formmässigt. Att titta på när andra dansar- inspirerande att se andra röra sig- få upplevelser- fortsätta.


Avslut- avslappning- skriva ned formulera- vad är dans?


Dikten om ateljeristan


"självorganiserande processer",

"allt läcker".

Lyssnandet

Avbruten magi

Lärande ska vara lekfullt,

Ingenting är utan glädje,

Ingenting är utan intresse.

När något kommer i ett sammanhang så blir det levande.

Att vara i relation med tingen för att verkligen förstå.

Jag ville skapa mer kaos i verksamheten,

ställa till o-ordning - ge mer dynamik

"Ett avantgardistiskt tänkande "

"en ny intensitet och en estetisk vibration,"

"en pedagogik som är öppen för de okända,


 det oväntade mot ickekunskap

Att lyssna

Att lyssna


Ateljerista utbildning process - Grupp 1

BETH LAURIN


LYSSNA AV EN PLATS

LYSSNA av en plats!


ATT UTTRYCKA SIG MED DE DIGITALA MEDIERNAVälkomna till ateljerista utbildningens grupp 1E-post adresser:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
lachute_asa@hotmail

Adressen till PIM:
http://www.pim.skolutveckling.se/

                                                         Ateljerista utbildning                                  2008-09-23

Dag 1

Fm
 Presentation av alla 30 deltagare. Alla fick presentera sig med en medhavd sak som symboliserade sig själv som yrkesperson och privat person.  Man fick ca 2,5 min /per person. Endel tog mer tid än andra. Spännande att lyssna på allas olikheter.


  
Em

Gunilla Dahlberg : Professor i pedagogik. Pratade om sitt möte med Reggio Emilia tillsammans med Karin Wallin, och vad Reggio Emilia har betytt...

"Allt som är skrivet är sant"??? Teorier är till för att utmanas.

Varit med och startat institutet 1993. Ifrågasätta det som är skrivet. Utmana mitt tänkande kring Reggio Emilia

Mötte Reggio Emilia genom utställningen. Utställningen var inte så utmanande för mig. Varför? Kritisk granskande forskarroller. Vi i svensk förskola har en helhetssyn på barnen. Detta brottas jag med.  Vad är det för speciellt med Reggio Emilia. Vad står vi i Sverige för tradition? Hösten, bondgården mm. En elev en c-uppsats.

-  Vilka traditioner lever vi? Vad baserar vi våra teorier på? Vår barnsyn.

Jag tror inte vi förstår värdet av en Ateljerista. Nu börja det komma en förståelse i Sverige

Frågade Malaguzzi varför de hade ateljeristor? Vi lever ju en bildkultur med våra barn. Då måste de få kunskap och verktyg så de kan lära sig att kritiskt granska bilder. Men jag vill skapa lite kaos i pedagogiken. Pedagogik kan lätt bli rätt tråkigt. Att märkvärdiggöra det vardagliga.

Ett barn har 100 språk men berövas 99. Skolan och kulturen skiljer huvudet från kroppen. De tvingar en att tänka utan kropp och handla utan huvud. Leken och arbetet, verkligheten och fantasin görs till varandras motsatser.

Använder  inte Piaget. Vi gör vår egen Piaget.

Det jag pratar om idag är inte Reggio E utan min dialog med Reggio Emilia.


Reggio Emilias pedagogiska filosofi

•A.      En samhällig och politisk diskurs som utgångspunkt för lärprocesserna

11 september

"Lyssnandet av barnens meningsskapande"

Tappa inte bort detta i Ateljerista utbildningen. Det är lätt att det blir ett bildprojekt.

Grunden är dialogen. Samhället - att prata och förhandla.  Hur tar vi vara på barnens tankar i större sammanhang?  Hur iordningställer vi en miljö som uppmuntrar till samtal?  Är det en kulturell skillnad mellan Sverige och Italien?  Att arbeta med LYSSNANDET. Hitta en teknik vad ska vi sprida vidare? Respekt för barns tankar. Att göra urval för att föra diskussionen vidare. Amerikanska föräldrar skulle vara tävlingsinriktade. Italien är mkt varliga med vad de sätter upp på väggarna. Det får aldrig hamna i brist valen. De lyfter fram det kompetenta barnen. - Pedagogerna i Reggio Emilia har en brist att visa fram dialogen mellan barn och pedagog.  Vi lyfter fram det kompetenta barnet för att visa på en förändring.  " Frihet är en plats där man uppskattar liv" - Alessandra  4.11.

Har vi modet i Sverige att prata om obekväma ämnen?  Vågar vi jobba med barnens tankar kring 11 september?  Marknads liberala. Vi är individualistiska istället för att jobba med gemensamma läroprocesser. Om man jobbar med värdering måste man diskutera. Vi är rädda för att politisera. Våga ta ställning. Reggio Emilia har upplevt krig. Startade ur kriget. Malaguzzi: "Kriget har lärt oss att lydiga människor är farliga människor"

1988 läste vi in oss på Reggio Emilia. Vi lever i samhällssynen om den goda staten - Folkhemmet . Staten tar hand om allt. I Italien är det ingen som ordnar något.

Ebba. Barnen i Sverige får bara tillgång till barnkultur. Man separerar barnen från allt. Vi vuxna bearbetar. Medan barnen lämnas åt sig själva. Vi måste vara lyhörda för barnens tankar. Det försiktiga närmandet.  Att lyssna av. Inte belägga med vuxnas tankar. Att följa barnen i spåren istället för att klampa på. De lyfter frågor utifrån samhällstankar.

Förskolan som ett offentligt rum. Där barn är medborgare kan vara delaktiga i ett offentligt samtal och projekt av kulturell, politiska, ekonomisk och socialt värde.

Förutsätter ett aktivt medborgarskap och självreflekterande kultur och mötesplats för dialog och förhandling. En plats där barnen , föräldrarna och pedagoger har en röst- barns fri och rättigheter. Finns inbyggt i husen. Piazzan. Ateljeristan blir kopplad till kulturlivet och en offentlighet

Det kompetenta barnet

•B.      Barn, pedagoger och föräldrar som kultur och kunskapsskapare

Utmanar
Barnet som kulturåterskapare

Barnet som natur

Det barncentrerade samhället

Svensk Idé om utveckling. Trappstegstänkande. Reggio utmanar detta tänkande - Rhitsomatiskt tänkande(spagettiröran). -utmaningen i projektarbetet.

Malaguzzi: Intelligensen är en väv. En salig spagettiröra.Allt hänger samman. Vi är en del av ett system - livet.
 (Internet är en spagettiröra - hyperlänkar)


Barnet son natur

Det romantiska barnet- det naturliga barnet

"Allt finns i barnet"

Barns naturliga utveckling

Vård och omsorg

Socialpsykologi

Omsorg om livet

Reggio utmanar bilden av barnet.  ALLA barn är kompetent. Alla barn är nyfikna. Vad är de på väg i livet?

Ateljeristan måste utmana det romantiska barnet. Det innebär inte att man inte ska jobba med drama och musik. Barnen måste in i medborgarskapet. Allt finns inskrivet i våra ryggsäckar.

Reggio har en kommunikativ syn på skapande. De hjälper barnen att ha rätt att kommunicera. Att få en röst. Att bli en fullvärdig människa


Estetiska läroprocesser - Ett perspektiv.

Utmanat - det romantiska tänkandet - det fria skapandet.

Ett kommunikativt tänkande och kunskapsprojekt


Det ställs nya krav på barnen idag.  Att förstå bildspråket. Vad är det för samhälle som våra barn kommer att möta?  Att kunna läsa nya texter. Att kunna läsa bilder. Reggio har detta arbetet/förhållningssätt.
Att hela tiden går på två ben. Gör vissa saker snabbt (det är en benet) Fördjupa (det är det andra benet)

Att prioritera handlar om att ta bort någonting.  Att göra ett urval. Rollen som pedagog att kunna jobba med fördjupning.  Att synliggöra ställningstagandet - bakgrunden till ställningstagande. Varför  gör vi det vi gör? Kopplat till teorierna. Reggio Emilia är en tuff utmaning intellektuellt.


"Olika språk"

Framställningsformer

Tal, bild form, ljus, ljud, känseldoft skrift


Jan Björklund tänker kunskap för enkelt. Pedagogerna kan ingenting  längre.

*Håll kvar det gamla som man är bra på men utmana det!*

Att ge värde till

Barn som lärande och kulturskapande subjekt

Följa barns läroprocesser

"Från småköttbullar till stolta broar" Leran är ett språk . Följa barns lärprocesser

Det är ett lärande projekt - ett utforskande.


Teori - praktik

Vi behöver teori för att förstå vad vi ser?

"Jag lyssnar på ett annat sätt än förut"

Begreppen är verktygslådor


Allt är relationellt- allt står i relation/dialog till varandra.

Behöver fundera på vilka frågor man ställer. Det får beslut om vilka projekt vi väljer.

Projekt: Valet att utgå Från Grodan till Grodans relation till kärret

Får konsekvenser för hur vi tänker kring projektarbete?

Att starta ett större projekt - att sätt ett projekt i rörelse

•-          Hur tänker barnen om projektet?

•-          Hur tänker pedagogen om projektet?

•-          Hur tänker föräldrarna om projektet?

•-          Hur ser forskningen på projektfrågan?

•-          Att välja - Att ta ställning.
 Behöver inte bara välja ett spår. Kan ta parallella vägar.


Lärandet som ett relationellt fält.

Förskolan miljö är ngt som barn redan befinner sig i och som de rör sig runt och utforskar genom dynamiska rörelser. Personer och material, teckningar, dokumentationer, ljud, leksaker, barns gående och olika dramer är som stigar som blandas inte bara med barnets subjektivitet utan och med miljöns subjektivitet . I den bemärkelsen är andra barn och pedagoger en miljö som barnen färdas genom, de passerar igenom dess kvalitéer och kraft.

I en miljö spelar personer och objekt rollen av öppnare och stängare av dörrar, gränsvakter, förbindare eller upplösare av förbindelser'; som navigatörer.

Gilles Dleuze

Vi måste skapa förbindelser eftersom de aldrig är givna (Vea Vecchi)

Utöka antalet förbindelse - se att något nytt kan tänkas och göras - nya tillblivelser - en ny intensitet och en estetisk vibration som Loris Malaguzzi brukade säga.


Förbindelserna logik

Experimenterande och förbindelse är något som man måste göra, och lära sig genom att man gör, de är inte redan givna.

Vi fördjupar och vidgar när vi jobbar med projekt. Det finns en oro inför politikers syn på kunskap. Vi måste bli bättre på visa på barnens kunskap. Vi måste visa på vad barnet lär - Det kooperativa lärandet. Att synliggöra lärandet.  

Hur arbetar vi med fördjupning? Man ser barnens teorier. Det relationella kommer till. Kunskap uppstår i projekten. Man vill utveckla några begrepp. Teorier blir inte sanningar utan de kan också utvecklas under resans gång beroende på var man hamna i projektet.


"Att händelsefiera vår existens"

Flytta uppmärksamheten från det abstrakta, generella och underliggande orsakerna mot händelser. "händelsefiera vår existens" genom att vara öppen mot livgivande möten, processer, möjligheter och icke predicerbara tillblivelser.
"En pedagogik som sätter olikheten i rörelse. Som är öppna för det okända, det oväntade mot icke-kunskap.  Det innebär att säga ja, ja, ja till en främling.


Efter att ha suttit i grupper och diskuterat vad som berörde, återsamlades alla och vissa saker lyftes upp för diskussion.

Vi i Sverige jobbar ofta med svart eller vitt. I Reggio Emilia jobbar man med både ock. Vi letar ofta efter den gemensamma nämnaren, istället för att titta på olikheten.

Vi måste se varandra som kompetenta kollegor, trots olika barnsyner. Ödmjukhet och generositet mot varandra. Akta oss för amerikanska tidsbegrepp. Vi är där hela tiden. Våga lita på att tiden ge något.

Vad är det vi praktiserar i olika situationer, kopplat till teorier?

Hur jobbar vi med fördjupning - vidga - spännande perspektiv!

Hålla kvar det gamla man är bra på men utmana det! Hur tolkar man detta? Olika

Koppla till vetenskapliga teorier...

Vad skulle vi se för barn om vi ser på barnen utifrån olika teorier?

Risken finns att man som Ateljerista blir terapeut. Hur gör man då?
Veas råd:

Fokusera på barnen! Titta vad barnen har gjort. Vad har du gjort med barnen? Att alltid ta in dokumentationen. Vad har vi gjort här och nu? Vad var barnen nyfikna på?

Lyssnandet och välkomnandes pedagogik!

Ateljeristautb.   Dag 2                                            2008-09-24

Annika börjar med att läsa "Ett barn har 100 språk".

Då det skett en massaker i Finland, kopplas diskussionen om ateljeristans roll i en händelse som den 11 september eller massaker? Vad blir funktionen för lyssnandet? Vad blir ateljeristans roll? Vågar vi prata om obehagliga ämnen.

  

Den digitala teknikens variation?

För att förstärka den pedagogiska dokumentationen

Johanna  Gagner - media pedagog

Att dokumentera för att kunna återbesöka det som har hänt och därmed också veta hur vi ska gå vidare tillsammans

Dokumentation av en känsla / Filmat med stillbildskamera inlagt i powerpoint

Dokumentation av ett samarbete

Dokumentation (Blogg)

Tekniken kan ge barnen makten att påverka. Barnen fick en lampa lagad genom att skapa en film, som de sände ut i media. Tre dagar senare var lampan lagad som hade varit sönder i mer än ett år.


Hur når vi Jan Björklund? Hans syn på kunskap


Att fundera på

Vilken är min känsla inför den digitala tekniken och dess variation?

Vilka är mina styrkor i den digitala tekniken?

Vilket stöd behöver jag inom digital teknik för att utveckla min dokumentation?

Vilken utrustning/programvaror mm har jag tillgång till.

Maila:[email protected]

  


Anna Barsotti

Att alltid tro på människan.  Hälsar på alla.

Berättar om sin resa till Reggio Emilia. Karin Wallin(bildlärare) var med. Deras resa för första gången för 30 år sedan.

Verksamhet där man jobbar med barns uttryck. Fint och klokt arbete. Hitta en egen vinkel till Italien.Inte bara vara Carlos fru.

1978. Barnomsorgsassistent, biträdande psykolog i botten.  Det sociala arvets betydelse.

Jag tittade mest på idén som man hade så starkt, en medvetenhet hur man tänker i ett mkt större samhällsperspektiv.  Nör man arbetade i verksamheten tog man självklart ställning för varför man jobbade. Alla oavsett uppdrag, eller antal år kunde man redogöra för varför man jobbar med barnen.

 Vilket sammanhang kom Ateljerista in?Ateljeristan i sammanhanget Reggio Emilia.


Jag och Karin mötte Vea Vecchi mötte vi på Diana. Barnen jobbar med genomskinlighet. Fjärilars vingar. Fjärilen du har gjort hur har du tänkt om den? Sitter den på en gren eller flyger den omkring? Hur ser vingarna ut när fjärilen flyger? Hon startade en dialog om den här fjärilen. Flickan stannade kvar och jobbade vidare. Karin och jag, kände får man gör så här? Barns skapande och barns lek, den ska man inte gå in och störa.


Några förskoledata för Italien:

•·         Mitten av 1800-talet endast privata, katolskt inriktade förskolor för de äldre åldrarna (från 3 år)

•·         Sedan 1960: 4 typer av förskolor, privata, kommunala, statliga kooperativa

•·         Sedan 1970 Viss verksamhet även för barn under 3 år, fortfarande dåligt utbyggt i många delar av Italien

•·         Förskolorna målsättning: Komplettera hemmet utifrån barnens behov av gruppverksamhet innan skolstarten (pedagogisk, inte social målsättning)

•·         De kommunala förskolorna i Reggio Emilia täcker inte tillsynsbehovet.

Den italienska förskoleidén har annan fokus än svensk förskoleidé. Reggio har med sig sin historia och vårdar den.

Svensk förskola har varit tvära kast. Man behöver ha med sin historia för att lära av den.


Loris Malaguzzi, pedagogisk ledare 1963 - 1987

Då vi började gjorde vi en analys av den pedagogiska situation och utgick från den för att hitta ett alternativ till den rådande pedagogiken. Vi tyckte att den såg barnet i ett längdperspektiv och inte i breddperspektiv

Ur boken av Anna Barsotti

Planering läsårsvis, månadsvis, veckovis, varje dag för att kunna vara flexibel.

Vad behöver barnen få uttrycka sig i under tiden på förskolan?

Interna fortbildningsmöten 2.5 h

Det finns en Pedagogista. Denna sitter inte någon hierarki. Pedagogistan är ingen chefs person. En platt organisation. Bygger på allas delaktighet

Barndom och stadsråd

Ateljeristan son en del av personalgruppen. "Vårt samhälle tillskriver barnen - och varje barn - medfödda egenskaper och en potentiantet av enastående rikedom, kraft och kreativitet, som inte kan misskännas eller svikas utan att detta framkallar lidande och utarmning som kan bli bestående. Ur ett papper för tre rättigheter av Loris Malaguzzi

  

  

Vea Vecchi, ateljerista på Förskolan Diana 1970- 2000

VEA: ett slags motgift mot det goda sättet att leva.

Framförallt allt behöver förskolan och skolan se till att man inte tappar förbindelser mellan den kunskap man bygger upp och de värden och den etik som finns under . Vi måste inse att didaktik, pedagogik, aldrig neutral. Genom undervisningen förmedlar man en massa värden och etiska förhållningssätt. Man kan fundera över "information" och "fostran"

Barn behöver vara i relation till saker för att förstå.


Vilket samhälle lever vi i?

Vad behöver vi arbeta med på ett starkt sätt?

Vad behöver vi motverka som håller på att slå rot?

Malaguzzi var en person som var bra på att göra sin röst hörd.

För att kunna förändra ett samhälle måste man vara mycket lyhörd för barnens värld. Som pedgog måste man förändra och driva för att det ska ske förändringar i samhället. De är de som kan och har makt att göra stora förändringar. Pedagogerna är Barnens politiker!

Det finns en stark dualism i vår svenska förskolesyn. Vi -  dom. Vi - dem som bestämmer, vi - föräldrarna osv.  Istället för jobba gemensamt.

Förändringen i mångkulturalitet.  Reggio Emilias invandring har förändrats mycket sista 4 åren.  Behov av nätverk.  Man tar ansvar för möten på olika ställen och bildar nätverk för att skapa förståelse.

Underliggande värden

* subjektivitet: varje individ är unik, barnet ska få vara subjekt i sitt efter liv.

Att ta ut värden och teorier som ligger som grund - riktlinjer för hur och varför man väljer att jobba med det som man gör. Att ta stöd ur teorier.

*Delaktighet; varje barns rätt att påverka sitt eget liv

*Olikhet  är det som aktiverar kunskapsprocessen, men int olikhet som särskoljer och sätter upp gränser, tex etniska eller kulturella. Variationen /olikhet

*Estetik: att använda olika uttryck

*Lärande. Att inte dela upp dagen i lärande och lek utan allt vi gör sker ett lärande

*Lek.

*Glädje. Ingenting utan glädje!


Nytt begrepp: Breddperspetiv

                             Tillsynsbehov

Tankar som diskuterades och lyftes utifrån föreläsningen av Anna

Olikhet i barnsyn/arbetssätt i olika i olika länders kultur

Att sätta in saker i relationer skapar fördjupad förståelse och beröring

Värden och att göra val - kopplat till teorier

Vi behöver lyssna mycket mer på barnen än vad vi gör. Empati är ett sätt som barnen använder för att förstå världen

Värdet att förändra synen på skolan. Att ta tillbaka skoluniformer? Italienska regeringen vill återinföra Skoluniform. Var finns värdet olikhet i detta?

Att se sin historia. Vad kan vi tillföra Reggio Emilia? Vad kan Reggio Emilia tillföra oss?

Alla barns rätt att få vara kompetenta?

Reggio Emilia har tagit ställning som pedagog er för det samhälle som de vill skapa! Man är rätt tuff i sin inriktning kunna klara sig i samhället. Vad står tillsyn för? Är det att jämna ut vägen eller hitta redskap för att klara sig själv i samhälle. Kommer någon att kunna gå bredvid en resten av livet?

Vad innebär det för barns självbild att få extra resurser? Vad händer med självbilden? I Välviljan kan barnen uppfatta det som om att barnens stöd/värme/kamratskap inte behövs utan att det bara är en vuxens ansvar. Man startar i ett problem, ett medberoende.

Anna har en önskan att jobba fördjupat i ett projekt med Reggio Emilia

Utställningar är ett led i en demokratisk process. Att visa upp

Varför har ni tillsatt Ateljerista (till Malaguzzi) : Vi ville skapa kaos i verksamheten. Någon som kan skapa lite oreda. Mer dynamik och bättre diskussion.

Ateljerista rollen har en stor betydelse för den nya organisationen

Byte av perspektiv: Hur ska vi förföra Jan Björklund?


Em.

OBSERVATION
Att lära sig att lära - att agera
Vikten att lägga mycket tid på förabetet - att sätta sig i dialog med uppgiften. Förarbetets magi. Att ge undersökandet tid. Att finnas med i undersökandet där det bränner till hos barnen. Vad väcker deras intresse.

Ateljeristans roll att befinna sig i gränslandet - det rationella

Att leda - att följa - att knyta ihop
Att lyssna - att upptäcka - att förundras

Dokumenterandet:
Vilka val? Vilka spår? Vad är intressant? Vilka steg

Undersökande - prövande -  glädje

Alla skulle säga ett ord var. Det kooperativa men ändå det individuella.
mindmapping. Vad sa de om känsla, vad sa de om lukt?

Vad var det som klickade? Finns det en utstickare? Vad tillför den personer?

Att lära känna varandra genom att göra.

Skillnaden att dokumentera  en process eller detaljer som barnen kan gå tillbaka och reflketera och ge ny näring. Olika sätt att fokusera och att skärpa sitt öga.

Att fotografera är att LYSSNA IN genom kameran.AnnSofi OlssonJag heter Ann‐Sofi Olsson och jobbar på förskolan Trubaduren i Skogås. Jag

är tonårsmamma till två barn (13 och 16 år) och gift med Arne.

Jag är förskollärare i botten samt Levande Verkstadspedagog sen fyra år

tillbaka.

Jag jobbar som bildpedagog tre dagar i veckan i ateljén. Jag tycker om att

arbeta med många olika sorters material och experimentera tillsammans

med barnen i verkstan.

Tack för mig, Ann‐Sofi


Christina LagrangeJag heter Christina och arbetar som ateljerista. Mina arbetsuppgifter är i
första hand att tillsammans med pedagogerna utveckla det pedagogiska
arbetet. Detta gör jag genom att handleda pedagogerna i deras arbete med
barnen. Jag träffar även barnen en gång i veckan på de olika avdelningarna
och arbetar då tillsammans med pedagogerna i vår verkstad. Jag är fullt
övertygad om att "det finns ingenting som är omöjligt, det tar bara lite
längre tid. Eftersom jag arbetar i en organistion som ser möjligheter och
hela tiden arbetar med med att utveckla de hundra språken , så känner jag
mig priviligerad och ödmjuk inför att varje dag få möta så många kloka
människor.  

Mia MylesandJag heter Mia Mylesand och jobbar på förskolan Trollet i Kalmar.
Jag är mamma till Helge 2 år vid nyår och gift med Tomas.
Jag jobbar som ateljerista i ateljén på Trollet. Jag har även en roll som data
pedagog på vår enhet.
Jag är förskollärare men jobbar även som handledare och föreläsare för
reggio emilia institutet. Har skrivit en bok om bygg och konstruktion.
Min roll som ateljerista på Trollet är att jobba fördjupat med 5 års avdelningen.
Tillsammans är vi med i Ljuspunkten, ett samarbete mellan reggio institutet
och några förskolor i Sverige.
Min styrka som ateljerista och person är att jag är estet. Jag tror på det vackra
och vill gärna ha ordning. Jag har också en lång erfarenhet av att jobba med
pedagogisk dokumentation-i mitt dagliga arbete men också i samband med
min bok,
Jag tror att barnen har 100 språk och att vi berövar dem 99. Jag är inte bra på alla
Men jag är väldigt bra på att LYSSNA på barnen och försöker att reflektera över
min roll som pedagog utifrån dessa samtal.

Mia Mylesand, Kalmar 200810´09

RSS 2.0