Återkoppling - dans

Tillfälle 4 2009-01-20

Återkoppling till tillfälle 3 - dans


Gruppen redovisar genom att sätta upp bilder på en lång remsa genom hela rummet.
Olika rörelser och olika uttryck. Tillsammans med musik får alla gå runt och uppleva igen.
Gruppen ville göra en redovisning utan ord. Att uppleva!
Hur såg kontexten ut? Hur har ni skapat situationen? Varför?
Hur ställde jag frågan till barnen?

På vilket sätt gick ni tillväga? Vad hände?
Vad var det som var svårt? Vad fungerade bra?

Hur kan man göra ett projekt av det ni sett?
Hur kan en projekttanke födas

Vad var barnen intresserade av?
Analysera det barnen gör!     

Barnen säger och gör något men många pedagoger ser inte barnens ord o
ch görande som värdefullt  -  
Att försöka vara nyfikna på det som barnen var nyfikna på


Dokumentation: Att använda värdet av att kommunicera.

Utifrån rörelseremsan

Att skriva snyggt för hand.

Att använda fönstrets möjlighet där ljuset ger en möjlighet till djup i bilden.

Att ha en hövlighet och respektfullhet fast man känner att man tycker olika.

Att uttrycka sin olikhet med respekt för den andra individen, men basera på teorier, tex det kommunikativa och layout mässiga.


Hur hjälper vi oss att hjälpa tillsammans? Att reflektera tillsammans och att delge varandra

Ni måste avgöra om hur ni vill ha samtalet med de övriga.


Vad gör man i ateljén när inte ateljeristan där? Att uttrycka sig på olika sätt.

Att jobba med bild och rörelse kräver att få rita rörelse direkt efteråt. Det kan vara svårt att komma ihåg känslan i rörelse. Barnen hade dansat mycket och känner till språket rörelse/dans. Ett värde att kunna olika språk. Att pedagogen var med barnen och dansade/rörelse. Det fanns en vana i denna grupp. Att göra medvetna val. En spännande frågeställning. När ska man vara med som vuxen? Hur fria i rörelse hade vi blivit om Anna Vnuk hade varit med i våra rörelser. Om att inte vara med som vuxen kräver att det finns en närvarande vuxen. Ett lugn och en bekräftelse. 

Varje situation är unik. Vilka referenserfarenheter finns i gruppen/hos individen. Finns det ett prövande barn - pedagog ihop? Vilken närvaro finns från pedagogens sida. Hur är kontexten? Vad råder i gruppen. Varför är barnen så fokuserade? Vad är det som bidra till att det fungerar?

Hur hittar man en balans

Hur utforskar barnen denna uppgift? Utifrån det kan man utmana barnen? Att lyssna med kroppen! Hur utforskar barnen med kroppen?

När i pedagogrollen förminskar vi barnen istället för att få barnen att växa?


Att som pedagog inta den lyssnande rollen!

•·         att lyssna med ögonen,

•·         att lyssna med kroppen

•·          - inte bara med öronen


Att vara en positiv ledare! Att låta barnen vara producent inte bara konsument.Vilket lärande fick ni ut av visa filmerna för varandra?

Att göra många gånger - Återupprepa

Att se samma film flera gånger - Återbesöka

När går man in - Ledarskapet

Sammanhanget - kontexten

Rum i rummet - Gränser

Att ta ut moment - att backa

Att ge olika impulser - plocka ut begrepp

Att ge starka eller svaga impulser? - vilket skeende?


Ann-Sofie visade utifrån sin film

Om man ska dansa utifrån olika länder. Skapa en situation.
Lades ut ett papper på golvet i rörelse rummet

När barnen ser det vita pappret börjar barnen att dansa.
Då bestämde Ann-Sofi att köra på det. Barnen hade skapat prinsess kronor.
De börjar glida över pappret (musiken bidrar till en stämning) Barnen blev isprinsessor.

Nästa steg att rita kartor på pappret. Barnen danser helt andra danser mellan länderna.
Deras erfarenheter av att dans ser olika ut i olika kulturer. Musikens skiftningar skapar olika rörelser.

Barnen går in i olika roller.

Att våga säga "att jag vet inte", det tänkte jag inte på. Det är modigt. Man kan inte ha svar på allt.

Hur skulle man kunna utmana vidare? Hur kan man pröva sig fram? Vi är så relationella.

Att begränsa - att förändra/märkvärdiggöra en plats.

Vilken kontext fanns? Rörelse rum. Det signaler rörelse. Pappret blir ett rum i rummet.

Flickornas erfarenheter finns i bilden.

Vilka relationer skulle skapas om det kom in andra barn i rummet/teckningen.

Hur använder de pappret?

Hur använder de varandra

Inspireras de av varandra?

Använder de ljuden de skapar?


Vad är det barnen gör?

Basen att alltid ställa sig frågor? Vad gör barnen?
Om man ställer sig frågor innan man dokumenterar, innebär inte alltid att man vet hur man ska gå vidare,
att förstå barnens utforskande...

Vi släpper ofta dokumentationerna alldeles för fort. 
Man kan behöva observera och göra om många gånger innan man får fatt i vad är det barnen utforskar?


Bubbeldans!

Barnen utforskar såpbubblor utifrån ett projekt om vind. Deras rörelse - utmaning från pedagog. Hur är en såpbubbla som hänger upp och ner, spricker, flyger. Utan musik - med vald musik.

Att få till en koreografi - utifrån några ord. Spricker - hänger - flyger! Hur gör man en rörelse kring hur en bubbla hänger.  Vad har barnen fastnat för? Hur skulle man kunna gå vidare i en utforskande kring bubblor och rörelse? Att göra en dans med bubblor.

Att skala av.... Att dansa att man tar en bubbla utan att den spricker. Att backa i dokumentationen istället för att gå framåt.

Härma bubblans rörelse...

Raket åkning!

Att dansa tyngdlöshet, att dansa spetsen på rymdraketen, att bli en raket, att dansa ljudet när .

Att vara en observatör. Att ta vara på stunden...

Att ta vara på de olika positionerna, att ge impulser - dansa långsamt, dansa snabbt, varierat, dansa väldigt långsamt, axlarnas dans - skapa en positiv stämning


Att filma göra att man kan reflektera över sin egen pedagogroll i; sinnestämningar, röstlägen, kontexter, personliga relationer, musikaliska val, val av input


Att barnen kan se rörelser i bilder. Att en platt bild kan skapa vilja att vilja röra sig.

Dans, rörelse och ljud som naturlig del av projekt. Vi skulle kunna plocka ut något och jobba vidare med en månad. Att välja rätt instrument för att skapa rätt ljud för att kunna lyfta.

Att ge barnen 3 olika impulser som man kan fokusera vidare på. Det är lätt att barnen fastnar i en rörelse, ljud, ett ritande - hur vidgar vi barnens möjlighet att få göra/vara på många olika sätt.


Hur upplevde barnen? Vad säger de? Vad tänker barnen? Utifrån de tankarna hur går man vidare?

Risken är att barnen utsätts för förmåga stimuli, vilket gör att det inte sker ett utforskande. - Skala av.

En del i pedagogrollen är att reflektera - att våga reflektera och utmana själv. Vad var det som hände? Hur upplevde barnen det?

Vad är dans? Vilka begrepp använder barnen? Kan man vidga begreppet?

Dans? - Drama? - Rörelse?  Fri dans/styrd dans?


Gör i ordning en kontext. Hur löser barnen din utmaning? Inte om utan, på vilka sätt! Ge förslag på olika situationer. Träna på att ge alternativ. Varför?

Det är inte förhandlingsbart att inte vara nyfikna på barnen.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0