Dans 081124 ...

 

Ateljeristautb. 081124

 "Få fatt på dansens själ" (Annika Å-P)


Anna Wnuk- koreograf, dansare med dansen som scenkonst.

AW berättade om en upplevels med Maria Elena, kubansk dansare som lett kurser för föräldrar och barn mm. I Stockholm.  Vuxna dansar med barnen i mitten - barnen hakar på.

Dansa själv  få jobba med sin kropp. Sverige finns mycket dans men inte lika vanligt med fri dans, improvisationsdans.

 Muskelminne, bildminne, olika sätt att minnas det vi är med om.Vi började med att Gå- stå- röra sig framåt-bakåt. Inte så mycket armar. Övade sedan olika former som cirkel....kändes lättare att koncentrera sig. Göra olika stora o så små som möjligt.

Sitt-ligg- stå- på stället. Musik till

Cirklar med hela kroppen, pyttesmå och vida, stora.

Fyrkanter- stora, små, snabba, långsamma mm.

 Stå, röra lite på överkroppen, torso, framåt bakåt.


Musik eller ingen musik styrande eller komplement? I dans är materialet min kropp,( jag) och det vi gör, Jämför pensel, kolet, leran.

Gestalta med kroppen, bokstavera ett ord. Presentera 4 i taget med olika musik till. Sedan i grupper om 10. Dansa sitt ord.


Sammanfattnig- olika begrepp.

Tempo, sekvenser, dynamik, staccato, legato.

Ingång- komma ur- gå vidare- flow.

Gå emellan olika språk/ uttryck formmässigt. Att titta på när andra dansar- inspirerande att se andra röra sig- få upplevelser- fortsätta.


Avslut- avslappning- skriva ned formulera- vad är dans?


RSS 2.0