Leif Strandberg - Miljön /Artefacter


Det tomma rummet. Hur blir vi ett med ett rum.? Att det tilltalar.

Yttre och inre rum. Finns det ett yttre och inre. Människan i rummet ar en enhet. Det ar en metodisk variant som visar på. Det ar relationen som ar det viktiga.

Ska vi vuxna fundera över hur vi möblerar rummen? (Leif) Finns det ngn värld som är bättre an den andra? Att skapa rumliga vanor. Hur tar jag plats i rummet? Hur får jag röra i rummet? Låt oss börja där vi ar. Det finns manga som säger att de inte har bra miljöer. Och miljöerna kan se olika/lika ut men de värderas. "Rum som är bäst" Interaktionen ar det som ar viktigast. Rum ska inte vara tråkiga. Riktningen att skapa dessa rum. Vi ar ju pedagoger vi vill lära barnen men glömmer ofta att ta med barnen. Risken ar att det blir en extreme home makeover. Hur ska barnen kunna leva i ett rum som de inte vet hur de ska förhålla sig till. Vi vill kanske överaska. Men hur tar barnen plats.

Vi har idéer om hur barns relation till barns relation till rummen.  Det finns risk att det bara bli en aktivitet. Skapa en plats där vi och barnen resonerar. Var ska ni sitta när ni samtalar? En cirkel har en idé om hur man samtalar. Finns historik redan sedan indianerna och samerna. Mattan, den runda mattan isig blir en helig plats. De viktiga i flocken ska sitta bäst. Detta tillfälle var ett tillfälle att få igång. Rumsliga kulturella artefakter. Det är lätt att vi gör om i miljön utan att diskutera vilka värden vi vill ska råda. Vad är det för uppdrag vi har? Vad är det för värde vi vill understödja? Vilka rumliga miljöer behöver vi skapa för att understödja.

När vuxna har bestämt sig för att bjuda på artefacter. Att skapa mystik. Att skapa frågor. Att skapa sammanhang.  Luften-himlens-ängelns artefact. Markera för barnen att det är något på gång. (Korridorer som skulle få innehåll, eld, luft, jord och vatten) Nya rum skapar nya möjligheter att undersöka. Lära en häxa att läsa. Ängeln som inte kunde tala. Att barnen få .

Att arbeta med ett rum. De vuxna hade innan de började jobba bestämt vad barnen skulle lära sig i utrymmet. Vi skapar ett rum för språk. Jag som person kan vara artefacter för att sätta igång. Barn väntar ofta på signaler när saker och ting är tillåtna.


Hur introducerar man ett projekt?

Barnens rörelseutrymme, begränsar vi det? Bara miljön hjälper inte det krävs en närvarande pedagog. Att vara människa och kommunicera. Att vi glömmer att kommunicera med barnen för att de är barn. En viktig sak är att hjälpa barnen att skapar rumsliga vanor.

Artefackter är starka saker. Att skapa rumliga vanor.

Vi pratar om olika språk. Vi pratar mycket, intervjua, men risken är inte att vi är så mångfaldiga. Man blir lätt låst med en form. Det finns olika kulturer på olika förskolor.

*Artefacten sommaruppgift - vad vill vi att det ska stå för?

Artefacten att ta på sig rekvisita för att skapa en stämning... vid sagoberättande (eller sagolåda)


Vad blir ateljeristans roll att skapa artefacterna?


Barns och pedagogers rumsliga vanor.

Barnens vetenskapande vanor.  Det är en djup fråga. Det finns många olika sätt att delta. Som pedagog har man som uppgift att fokusera på vad kan vara intressant att titta på just nu. Att titta på sin miljö, vad kan man göra här? Att bjuda på en artefact. Vad finns bakom det som är? Hela världen finns där. Hur kan vi hjälpa barnen med sinnerliga vanor? Varje plats har en historia. Det är en träningssak. Mångfalden är viktigast. Denna plats är för mig och jag kan ta plats. Att inte iordningsställa till en måndag och barnens utrymme till delaktighet.

Scen är en prototyp för att kunna ta plats. Intressant beståndsdel till att ta plats. Den övningen är guld värd. Man blir kulturskapare  - Vad är det för övningsområde för människorna? Vår trappa på stora torget? - Vad vill vi ska ske där? Vilka artefacter behöver vi tillsätta?

Hjärnan behöver möta (artefacter) fantasi för att få studs - mot en större värld. När man har en kropp av erfarenheter kan man föra det inre samtalet. Men som barn behöver man samla på sig.

Att våga bjuda på saker så att ngt kan utmanas. Att alltid vara i ett rum som inte är spännande skapar en bild av att världen är fattig och tråkig.  Världen blir mer spännande. Att hitta tajmning. Att ta plats i ett rum. Viktigt att se att det finns många olika sätt.

Ateljerista = regissör - att ha tajmning


Att barnen får hålla på, att få vrida och vända. Man repeterar inte, utan man hitta nya dörrar och nya lager.

Ordet stad är en artefact. Staden är det som händer genom att bygga en stad en hel termin. Det är inte lättare eller svårare än ngt annat. Den finns huvudet högre. Jag går in i ordet och börja skapa. Barnen skapar lek av det som de går in i. Barnen behöver artefacter för att kunna leka. Att leka stad för att kunna förstå vad en stad är. Barn leker när de behöver få fatt i djupare tankar. I leken kan jag avancera mer än vad jag egentligen är. Man kan låna kompetens av sig själv. Leken som metod.

Att skapa sig en vana av artefacter. Man gör innan man vet och förstår och kan. Vikten att vi lär av varandra. Copyright debatten. Att lära sig om människor som lär sig. Vad kan jag bidra med? Vem har rätten till lärande? Det slutar aldrig med kopia utan man gör om det till sitt eget.

Förskolan är en plats där man får plats och där man tar plats.

Den vuxna agerande är en av de artefacter som finns på förskolan.  
Vet du - kan du - förstår det här? Dagens bedömningssystem. Att bygga staden skapar barnens kunskaper.

Risken med reggio...  Rummet, platsen, organisation, systemet får inte ta över. Det måste vara kommunikativt. 
Barn är kulturskapare. Viktigt att barn få ta tag i det som är sitt. Reggio håller på och håller på.

Vi lever i ett samhälle som är vår värld. Barn som lever sin verklighet. Barn kommer från olika sammanhang, olika sammanhang. Vi vill att barnen ska ta plats i sina rum. Det finns en verklig värld men genom dramatisering skapar barnen andra erfarenheter.


DEN DIGITALA VÄRLDEN - Palle Thorsson

Man kan använda en ordbok för att definiera eller ta allas uppfattning. Det är olika sätt att se på kunskap

Vad är SAKER?

Kungliga konsthögskolan. KTH arkitektur - dataspel. Vad kan data spel vara? Vad händer om man tanker arkitektur i dataspel. Vad händer?
Fenomen

Piratbyrån. Vänner sitter i en rättsal. Vet inte om jag vill kalla mig konstnär. Obekväm om konstnärsrollen. Strävar inte den längre. Att vara konstnär har förändrats. Allt har förändrats.  Gränserna har upplöst. Det som har varit självklart håller på att upplösas.
Vad är konst. Njuggs verk? Kulturministern sa att det inte var konst. Vilka gränser har konst? En allmän moral eller konstnärlig frihet. Var går gränser? Var går gränsen för ateljeristan som ska vara en mellanroll för klichéer. Resurserna är inte oändliga. Har sökt meningsstrukturer. Att hitta nya strategier. Konsten blev en personlig kamp - att skapa mening. Det handlar om vad skolan är för projekt?  Vad ger skolan för möjligheter? Ett glapp mellan mig och skola. Kamp mellan två ytterligare.

Kaos - frihet - kontroll - regler - fascism    X 


Allt finns inom skolan. Vikten att ställa frågor.  Att ställa frågor med magen - att våga.

Kunskap kan vara ett frågetecken som är färdigt eller en process som det händer hela tiden.

Data spel är design. Det är marknad. Det måste finnas regler. Hur förhåller man sig till det som man redan vet? I förhållande till det man vet. För att få syn på det nya. Genom att tänka om kan man få nya saker.

Kungliga konsthögskolan kändes trång.  Kändes föråldrats. Skapade en du Torsson Bernstrup. Skulle rikta oss utanför skolan. Mot strukturer som våld.....
Blev borttaget. Flyttade projektet till en annan server. Maktfördelning? Vad har vi för rättigheter av internet som medier? Användare eller de som äger servern? Det som vi gör på internet ska inte värderas. De grundläggande förutsättningar för internet håller på att förändras. Det håller på att ske en extrem förändring. Det påverkar kunskapsförmedling. Inget är självklart. Långt perspektiv hur kunskap förändras i förhållande till verktygen förändras.

Varför world of warcraft? Varför känner man till detta? Kunskapsprocesser, liv. Det digitala rummet, det blir verklighet. Man blir indragen. Man spenderar mkt tid. Tillverkarna har tänkt mkt hur besökarna ska stanna kvar i spelet. Mellanrummet mellan det som är för enkelt och det som är för svårt. Idén om beroende som något som negativt. Medan det kan vara starkt att vara beroende. Datorn kan simulera saker. Simulationerna blir mer komplicerade. Facebook är en simulation av sociala nätverk. Datorer kommer att kunna göra allt. Om 20 år kommer datorer att vara lika intelligenta som människor. Datorerna kommer att bli mindre och mindre. Så fort vi får teknik vill vi kommunicera med varandra. E-mail. Mellan mänsklig kommunikation. Det finns ingen skillnad det är en process. Man kan inte tänka moraliskt kring det. Det skapar mänskliga relationer. De skapar tillsammans. Värdet av den mänskliga kontakten. Det kommer inte vara någon skillnad mellan människan och datorn.

Finns det någon skillnad mellan det inre och ett yttre. Vi blir till i det vi möter. Vi blir till i alla sammanhang. Vi skapas. Mängden av rolltagande..


En deltagarkultur istället för mottagarkultur.


Är det bra att alla finns på facebook. Det är amerikanska företag som tjärnar pengar
Är det bra att alla använder google?
Tror att vi behöver vara kritiska till. Det kräver mycket av oss. Hur förhåller vi oss till tid? Vi delar tid. De kommersiella krafterna. Vem bestämmer sitt beroende? Från beroende till missbruk.. Man vill inte såra. Språklighet. När normen är att alla spela kan man inte kalla det missbruk. Det blir ett normaltillstånd. Språkbruket håller på att förändras.

Begreppet BEROENDE

Demokratiseringsprocess. Makten finns i våra egna händer. Skapar en konflikt med konventions bärare som samhälle och kyrka. Det synliggör låsningar. Det handlar om strukturer. Vi blir våra egna lärare, tex blogg - författare/. Det skapar problem om makt. Det är bra det handlar om demokratisering.

Doom - Det uppstod en kultur på nätet. Om modding. Man gjorde banor på nätet. Det förlängde livslängden. Det sociala har stor betydelse.

YouTube Meltown. Mötet mellan det som anses fint (museum) och det som är fullt (dataspel)

Vad finns det för sanningar bakom dataspelen?
Det görs ett spelprojekt om gamla testamentet. Kyrkan står bakom detta. Varför våld? Gamla testamentet var våldsamt.

Transformationen förstärk med digitala verktyg. Tex photoshop har lager. Möjlighet att vi får kontroll vi kan skapa nya betydelser av gammalt material. Lager som byts ut och förändras
Vad som är original eller kopia är svårt att veta. Modifiering skapar nya möjligheter. Att lagga. Vi lever i en gråzon av artefacter.


Det bärande är en social och kollektiv process. Det uppstår kunskap. Vad händer om Bush och Blair får sjunga en kärlekssång om kriget i Irak.


Vissa filmer får inte öppnas då bryter man mot upphovsrätten. Open scurce är motsatsen. Rätten att titta, utveckla och vidare utveckla för att skicka vidare till andra - en kunskaps loop

*Genom deltagande kan man skapa ett bättre samhälle där man själv är medskapande

Wikipedia - kunskap utopi. Att få tillgång till allas samlade kunskap. Skapa community.

Det nya rummet förändrar vårt sätt att vara. Modernitet. Blogg, tagg,
Bloggen ifrågasätter mediaflödet. Förändring av våra roller. Hur skapas mening på ett nytt sätt. Vem har ordet i vårt samhälle? Nätverket kan undkomma de hierarkiska strukturer som tidigare varit. Man kan röra sig icke hierarkiskt.

 Spagettiröran. Remixkultur

Pelle är emot upphovsrätten

Blicken har förändrats. Pippi Långstrump har blivit sexuell. Ville visa barns utsatthet.

Vad är det att vara konstnär? Vad ger det rummet? Konsten kring Pippi fick inte kallas konst. Att driva idén om vad konstnär är

Att driva idén om vad ateljerista är? Vad kan en ateljerista vara?

Skolan kommer inte att finnas kvar om 10 år. Kunskap är en färskvara. En bok är inaktuell redan när den kommer i tryck. Kunskapen fördubblas vart 18 mån.

Är skolan en förvaring inför vuxenlivet???  Vart skulle barnen annars vara?  Skolan som en social plats? Eller plats för förvaring(makt) när föräldrarna jobbar.
Vad händer med vuxen


Värdet av PLATS


Människa blir människa när man möter andra människor. Lek är viktigt.

Pirate Bay - handla om att leka. Att bryta av oss själva eller andra. Jobbar mot upphovsrätten.  Tvinas att bli analog eftersom man måste åka till rättegång. Vilka möjligheter som ska finnas på nätet. Palle jämför med google.  Vem är skurk? Den som tillhandahåller pirate bay, den som laddar ner eller den som har upphovsrätten?  Alla är skurkar. Frågan är vem som skurkar vem? Det uppstår nya affärsmodeller hela tiden. Konstnären kommer alltid att hamna i kläm. Det är en konstnärs roll att vara i kläm.


Hur ska man jobba med barnen? 
 Gå in i barnens spel. Försök förstå.!

www.palletorsson.com


Koncentrerade kursledare


Musik

Hur ska en fungerande miljö för musiken se ut?

Är instrumenten inlåsta? Finns det vardagsmusik?


Föreläsare Andrea (Ebbas man)Vad är musik?

(Alla får fundera individuellt för att sedan få del av allas gemensamma tankar)Sinnesstämningar,                                           möten mellan människor,

värme, obehag,                                                  Rytmer, rörelse,

toner, noter, ljudmönster                                 Teknik,

Ensamhet                                                           Processer

Ljud                                                                      Tempo

Upplevelser                                                        Uttryck och intryck

Estetiska ordnande                                          Spel mellan ljud och tystnad

Pauser                                                                 Matematik

Glädje                                                                  Kommunikation

Sammanhang                                                    Minnesbärare

Förstärka och förvränga                                   Upprepningar

Stämmor - kontraster                                       Artefactor

Instrument                                                          Röstlägen

Liv                                                                         Språk                         

System                                                                Forskande

Irriterande                                                           Berörande

Vibrationer                                                          Vardagsmusik

Uttrycksbart                                                        Inspelbart
Historik: Det finns många olika teorier

Musikens historia är från början att skrämma bort det som var farligt

För att sedan blir sammanhållande för människorna

Musiken föddes samtidigt med rösten

Man använder rösten på olika sätt om man vill ropa på någon.

Vid korta frågor går den naturliga sats melodin uppåt

Liv och musik kom tillsammans. Hjärtat som börjar slå...

Oavsett teori är musiken nära människan, det är en demokratisk konst

Man blandar ihop den naturliga musiken(tal)

Det som inte är helt demokratiskt är teoretisk musik

(tekniken) Detta ställer till det eftersom det krävs kunskaper. Därför blir den inte helt demokratisk.

Musiken är mycket kopplad till matematik, takt, känsla, harmoni


Musikens uppbyggnad!

Varför räknar man till tre på förskolan? Det finns få takter på tre... Det måste vara utifrån klara, färdiga, gå!

Räkna till 4 istället. Nästan all musik består av fyra. Vi har lättare att ta för oss denna takt. 

Denna lätta rytm eller den svåra rytmen som gör att vi går vilse.

¾ takt vill kyrkan ha efter den religiösa musiken som spelas i kyrkan, baserad på fadern, sonen, heliga anden.

Pytagoras har räknat ut dagens musik utifrån harmoni. Han använder sig av myterna. Han kom på hela vårt notsystem som det ser ut idag. Vad är ett harmoniskt ljud? Vad är ett icke harmoniskt ljud? Varje ton består av ton men också harmonier.

Harmonikerna fungera så att när du trycker ner en ton, så hör du alla andra toner också. Iljudet finns dur harmoni. Dur gör dig glad, moll gör dig ledsen. Upplevelserna av ljudet har med vibrationer att göra. Många låtar spelas i moll, det blir mer dramatiken.

Leta efter musikteorier i Wikipedia.

Bach strukturerade upp ännu mer. Pytagoras var för matematisk.Vad består musiken av?

Känslor              Toner                 Noter                 Slingor               Rytmer


Uppgift till grupperna:

Gå in i ett utforskande av ljud:

Skapa egna ljudbilder

Skapa pauser - mellanrum

Gå ut på stan som tilltalar er

Gå in lyssna på associationer.

Gör en teckning hur man kan bygga upp ett stycke.

Hur kan man överföra detta till instrument?

Att verkligen lyssna - att transformera.

Vilket instrument passar?

Förstärka? Förvränga en känsla.

Både med struktur att jobba med det invanda och att jobba mot det invanda.
 


Hur kan en ateljeristas dröm förskola se ut?! 

RSS 2.0