Dikten om ateljeristan


"självorganiserande processer",

"allt läcker".

Lyssnandet

Avbruten magi

Lärande ska vara lekfullt,

Ingenting är utan glädje,

Ingenting är utan intresse.

När något kommer i ett sammanhang så blir det levande.

Att vara i relation med tingen för att verkligen förstå.

Jag ville skapa mer kaos i verksamheten,

ställa till o-ordning - ge mer dynamik

"Ett avantgardistiskt tänkande "

"en ny intensitet och en estetisk vibration,"

"en pedagogik som är öppen för de okända,


 det oväntade mot ickekunskap

Att lyssna

Att lyssna


RSS 2.0