DEN DIGITALA VÄRLDEN - Palle Thorsson

Man kan använda en ordbok för att definiera eller ta allas uppfattning. Det är olika sätt att se på kunskap

Vad är SAKER?

Kungliga konsthögskolan. KTH arkitektur - dataspel. Vad kan data spel vara? Vad händer om man tanker arkitektur i dataspel. Vad händer?
Fenomen

Piratbyrån. Vänner sitter i en rättsal. Vet inte om jag vill kalla mig konstnär. Obekväm om konstnärsrollen. Strävar inte den längre. Att vara konstnär har förändrats. Allt har förändrats.  Gränserna har upplöst. Det som har varit självklart håller på att upplösas.
Vad är konst. Njuggs verk? Kulturministern sa att det inte var konst. Vilka gränser har konst? En allmän moral eller konstnärlig frihet. Var går gränser? Var går gränsen för ateljeristan som ska vara en mellanroll för klichéer. Resurserna är inte oändliga. Har sökt meningsstrukturer. Att hitta nya strategier. Konsten blev en personlig kamp - att skapa mening. Det handlar om vad skolan är för projekt?  Vad ger skolan för möjligheter? Ett glapp mellan mig och skola. Kamp mellan två ytterligare.

Kaos - frihet - kontroll - regler - fascism    X 


Allt finns inom skolan. Vikten att ställa frågor.  Att ställa frågor med magen - att våga.

Kunskap kan vara ett frågetecken som är färdigt eller en process som det händer hela tiden.

Data spel är design. Det är marknad. Det måste finnas regler. Hur förhåller man sig till det som man redan vet? I förhållande till det man vet. För att få syn på det nya. Genom att tänka om kan man få nya saker.

Kungliga konsthögskolan kändes trång.  Kändes föråldrats. Skapade en du Torsson Bernstrup. Skulle rikta oss utanför skolan. Mot strukturer som våld.....
Blev borttaget. Flyttade projektet till en annan server. Maktfördelning? Vad har vi för rättigheter av internet som medier? Användare eller de som äger servern? Det som vi gör på internet ska inte värderas. De grundläggande förutsättningar för internet håller på att förändras. Det håller på att ske en extrem förändring. Det påverkar kunskapsförmedling. Inget är självklart. Långt perspektiv hur kunskap förändras i förhållande till verktygen förändras.

Varför world of warcraft? Varför känner man till detta? Kunskapsprocesser, liv. Det digitala rummet, det blir verklighet. Man blir indragen. Man spenderar mkt tid. Tillverkarna har tänkt mkt hur besökarna ska stanna kvar i spelet. Mellanrummet mellan det som är för enkelt och det som är för svårt. Idén om beroende som något som negativt. Medan det kan vara starkt att vara beroende. Datorn kan simulera saker. Simulationerna blir mer komplicerade. Facebook är en simulation av sociala nätverk. Datorer kommer att kunna göra allt. Om 20 år kommer datorer att vara lika intelligenta som människor. Datorerna kommer att bli mindre och mindre. Så fort vi får teknik vill vi kommunicera med varandra. E-mail. Mellan mänsklig kommunikation. Det finns ingen skillnad det är en process. Man kan inte tänka moraliskt kring det. Det skapar mänskliga relationer. De skapar tillsammans. Värdet av den mänskliga kontakten. Det kommer inte vara någon skillnad mellan människan och datorn.

Finns det någon skillnad mellan det inre och ett yttre. Vi blir till i det vi möter. Vi blir till i alla sammanhang. Vi skapas. Mängden av rolltagande..


En deltagarkultur istället för mottagarkultur.


Är det bra att alla finns på facebook. Det är amerikanska företag som tjärnar pengar
Är det bra att alla använder google?
Tror att vi behöver vara kritiska till. Det kräver mycket av oss. Hur förhåller vi oss till tid? Vi delar tid. De kommersiella krafterna. Vem bestämmer sitt beroende? Från beroende till missbruk.. Man vill inte såra. Språklighet. När normen är att alla spela kan man inte kalla det missbruk. Det blir ett normaltillstånd. Språkbruket håller på att förändras.

Begreppet BEROENDE

Demokratiseringsprocess. Makten finns i våra egna händer. Skapar en konflikt med konventions bärare som samhälle och kyrka. Det synliggör låsningar. Det handlar om strukturer. Vi blir våra egna lärare, tex blogg - författare/. Det skapar problem om makt. Det är bra det handlar om demokratisering.

Doom - Det uppstod en kultur på nätet. Om modding. Man gjorde banor på nätet. Det förlängde livslängden. Det sociala har stor betydelse.

YouTube Meltown. Mötet mellan det som anses fint (museum) och det som är fullt (dataspel)

Vad finns det för sanningar bakom dataspelen?
Det görs ett spelprojekt om gamla testamentet. Kyrkan står bakom detta. Varför våld? Gamla testamentet var våldsamt.

Transformationen förstärk med digitala verktyg. Tex photoshop har lager. Möjlighet att vi får kontroll vi kan skapa nya betydelser av gammalt material. Lager som byts ut och förändras
Vad som är original eller kopia är svårt att veta. Modifiering skapar nya möjligheter. Att lagga. Vi lever i en gråzon av artefacter.


Det bärande är en social och kollektiv process. Det uppstår kunskap. Vad händer om Bush och Blair får sjunga en kärlekssång om kriget i Irak.


Vissa filmer får inte öppnas då bryter man mot upphovsrätten. Open scurce är motsatsen. Rätten att titta, utveckla och vidare utveckla för att skicka vidare till andra - en kunskaps loop

*Genom deltagande kan man skapa ett bättre samhälle där man själv är medskapande

Wikipedia - kunskap utopi. Att få tillgång till allas samlade kunskap. Skapa community.

Det nya rummet förändrar vårt sätt att vara. Modernitet. Blogg, tagg,
Bloggen ifrågasätter mediaflödet. Förändring av våra roller. Hur skapas mening på ett nytt sätt. Vem har ordet i vårt samhälle? Nätverket kan undkomma de hierarkiska strukturer som tidigare varit. Man kan röra sig icke hierarkiskt.

 Spagettiröran. Remixkultur

Pelle är emot upphovsrätten

Blicken har förändrats. Pippi Långstrump har blivit sexuell. Ville visa barns utsatthet.

Vad är det att vara konstnär? Vad ger det rummet? Konsten kring Pippi fick inte kallas konst. Att driva idén om vad konstnär är

Att driva idén om vad ateljerista är? Vad kan en ateljerista vara?

Skolan kommer inte att finnas kvar om 10 år. Kunskap är en färskvara. En bok är inaktuell redan när den kommer i tryck. Kunskapen fördubblas vart 18 mån.

Är skolan en förvaring inför vuxenlivet???  Vart skulle barnen annars vara?  Skolan som en social plats? Eller plats för förvaring(makt) när föräldrarna jobbar.
Vad händer med vuxen


Värdet av PLATS


Människa blir människa när man möter andra människor. Lek är viktigt.

Pirate Bay - handla om att leka. Att bryta av oss själva eller andra. Jobbar mot upphovsrätten.  Tvinas att bli analog eftersom man måste åka till rättegång. Vilka möjligheter som ska finnas på nätet. Palle jämför med google.  Vem är skurk? Den som tillhandahåller pirate bay, den som laddar ner eller den som har upphovsrätten?  Alla är skurkar. Frågan är vem som skurkar vem? Det uppstår nya affärsmodeller hela tiden. Konstnären kommer alltid att hamna i kläm. Det är en konstnärs roll att vara i kläm.


Hur ska man jobba med barnen? 
 Gå in i barnens spel. Försök förstå.!

www.palletorsson.com


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0